Workshop ZAISTENIE ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

Workshop: Zaistenie životných funkcií je navrhnutý tak, aby vás pripravil na akékoľvek núdzové situácie, kedy je rýchla a efektívna prvá pomoc nevyhnutná pre zachovanie života. 

V rámci tohto workshopu sa budeme venovať širokej škále tém, ktoré sú kľúčové pre zaistenie životných funkcií. Naša odborná príprava vám poskytne odborné znalosti a praktické zručnosti, ktoré sú neoceniteľné pri poskytovaní účinnej starostlivosti.

Workshop zahŕňa nasledovné kľúčové témy:

1. Anatómia dýchacích ciest 

Budeme sa venovať dôležitej štruktúre a funkciám dýchacích ciest. Porozumenie ich komplexnej anatómie nám pomôže lepšie pochopiť, ako sa môžu vyskytnúť obštrukcie alebo znečistenia, a umožní nám efektívnejšie konať pri zabezpečovaní priechodnosti dýchacích ciest. 

2. Zaistenie priechodnosti dýchacích ciest bez pomôcok 

Naučte sa osvedčené postupy, ako je záklon hlavy a Heimlichov manéver, ktoré vám umožnia rýchlo a účinne reagovať v prípade obštrukcie dýchacích ciest. Tieto bezpomôckové techniky sú dôležité pri poskytovaní prvej pomoci, keď profesionálne pomôcky nie sú okamžite dostupné. 

3. Zaistenie priechodnosti dýchacích ciest so supraglotickými pomôckami 

Budeme vás oboznamovať s pomôckami, ako je airway (tracheálna rúrka) a nasolaryngeálny airway (nosohltanová rúrka), ktoré sú účinným nástrojom pri zaistení priechodnosti dýchacích ciest a umožňujú nám poskytnúť adekvátnu podporu v núdzových situáciách. 

4. Meranie tlaku, pulzu, saturácie, teploty, glykémie, dychovej frekvencie 

Získajte dôležité schopnosti merania vitálnych funkcií, ako je krvný tlak, pulz, teplota, glykémia a saturácia kyslíkom. Tieto informácie nám poskytujú dôležitý pohľad na zdravotný stav osoby a umožňujú nám poskytnúť primeranú starostlivosť a podporu. 


Naše cvičenia a simulácie vám umožnia prakticky precvičiť postupy a reagovať na krízové situácie, kde získate cenné skúsenosti a sebadôveru v poskytovaní prvej pomoci.

Náš odborný tím vás bude sprevádzať počas celého kurzu a pomôže vám rozvíjať vaše schopnosti.

Tento kurz je navrhnutý pre všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojich zručností nad rámec základného balíka informácii pri poskytovaní prvej pomoci.