8- hodinový KURZ

Predstavujeme vám 8- hodinový akreditovaný kurz prvej pomoci, organizovaný Dobrovoľnou civilnou ochranou. 

Prečo sa o účasť na ňom zaujímať? 

Poskytuje vám schopnosti a znalosti na rýchlu a správnu reakciu v núdzových situáciách a pomáha minimalizovať následky zranení ako aj možnosť odvrátenia úmrtia. Zároveň je skvelým spôsobom budovania dôvery a sebavedomia, ktoré budete získavať procesom efektívneho poskytovania prvej pomoci v situáciách, kedy ostatným tuhne krv v žilách.

Bez ohľadu na to, či ste úplný začiatočník alebo chcete obnoviť svoje existujúce znalosti, náš kurz je prispôsobený všetkým úrovniam. Poskytneme vám solídnu základnú prípravu, aby ste boli schopní reagovať efektívne v prípade núdze.

Na kurze sa naučíte:

Zásady pri poskytovaní prvej pomoci

Oboznámite sa tým, ako identifikovať nebezpečenstvá a minimalizovať riziká zranenia seba alebo pacienta.

Šokové stavy

Budeme sa venovať šokovým stavom, ktoré vznikajú ako následok krvácania, srdcového zlyhania a/alebo alergickej reakcie.

Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)

Vedieť KPR znamená byť schopný okamžite zasiahnuť, udržať krvný obeh a dodávať kyslík do tela, čím zvyšujeme šance na prežitie a minimalizujeme trvalé následky. 

Zaistenie priechodnosti dýchacích ciest

Naučíme vás rozpoznávať príznaky a faktory, vyvolávajúce upchatie dýchacích ciest, aj ako situáciu rýchlo a správne zvládnuť.

Mechanické poškodenia

Venujeme sa nebezpečenstvám v podobe poranení elektrickým prúdom, následkom dlhodobého vystavenia sa teplu či situácii, kedy ste vystavení krutým podmienkam zimy.

Poranenia elektrickým prúdom

Oboznámime vás so základnými bezpečnostnými postupmi: okamžite odpojiť prúd a bezpečne poskytnúť prvú pomoc, ako správne identifikovať rizikové faktory a minimalizovať ohrozenie.

Popáleniny

Naučíte sa techniky správneho chladenia popálenín, aplikáciu sterilných obväzov a predovšetkým ako minimalizovať riziko infekcie. 

Úpal

Ukážeme vám ako správne reagovať v prípade úpalu a naučíme vás poskytnúť účinné opatrenia na zmiernenie symptómov a  ochladenie pacienta.

Podchladenie

Spolu si prejdeme ako poskytnúť teplý úkryt, ako správne postupovať pri zahrievaní postihnutého a minimalizovať riziko ďalších zdravotných komplikácií. 

Dopravná nehoda

Naučíte sa, ako správne posúdiť situáciu; zabezpečiť miesto nehody; roztriediť si pacientov podľa priority a (ak je to potrebné) organizovať nehodu do príchodu záchranných zložiek.

Zásady pri poskytovaní prvej pomoci

Oboznámite sa tým, ako identifikovať nebezpečenstvá a minimalizovať riziká zranenia seba alebo pacienta, Naučíte sa, ako s pacientom manipulovať, či ako postupovať pri vytváraní bezpečného prostredia v okolí pacienta. V neposlednom rade vás naučíme, ako správne volať na tiesňovú linku a zabezpečiť rýchly príchod profesionálnej pomoci.

Šokové stavy

Šokové stavy sú vážne a vyžadujú okamžitú reakciu. Identifikácia a poskytnutie pomoci v šokových stavoch pomáha zastaviť ich ďalšie šírenie a tým predchádzať komplikáciám. Získanie schopností a dôvery v poskytovaní pomoci zvyšuje efektívnosť a sebavedomie v kritických situáciách. To následne zlepšuje šance na prežitie a zotavenie postihnutých. Budeme sa venovať najmä šokovým stavom, ktoré vznikajú ako následok krvácania, srdcového zlyhania a/alebo alergickej reakcie.

Kardiopulmonálna resuscitácia 

KPR je všeobecne uznávaná ako základná laická zručnosť, nevyhnutná pre záchranu života, kde záleží na každej sekunde. Vedieť KPR znamená byť schopný okamžite zasiahnuť, udržať krvný obeh a dodávať kyslík do tela, čím zvyšujeme šance na prežitie a minimalizujeme trvalé následky. To vám umožní nielen poskytnúť prvú pomoc a prijať aktívnu rolu v núdzových situáciách na verejnosti ale predovšetkým svojim najbližším.

Zaistenie priechodnosti dýchacích ciest

V prípade dusenia je správny a rýchly postup jedinou šancou na záchranu človeka. Je preto potrebné vedieť ako odstrániť prekážku v dýchacích cestách a obnoviť tak normálne dýchanie. Okamžitá reakcia v podobe Heimlichovho manévera nie zriedka predstavuje rozdiel medzi životom a smrťou. V kurze vás naučíme nielen to, ako rozpoznávať príznaky a faktory vyvolávajúce upchatie dýchacích ciest, ale najmä ako situáciu rýchlo a správne zvládnuť.

Mechanické poškodenia

V našom kurze sa venujeme, mimo iného, aj nebezpečenstvám v podobe poranení elektrickým prúdom, následkom dlhodobého vystavenia sa teplu či situácii, kedy ste vystavený krutým podmienkam zimy.

Poranenia elektrickým prúdom

Oboznámime vás so základnými bezpečnostnými postupmi, predovšetkým ako okamžite odpojiť prúd a bezpečne poskytnúť prvú pomoc. Budete vedieť ako správne identifikovať rizikové faktory a minimalizovať ohrozenie seba a pacienta.

Popáleniny

Naučíte sa techniky správneho chladenia popálenín; aplikáciu sterilných obväzov a predovšetkým ako minimalizovať riziko infekcie. Ukážeme vám ako poskytnúť úľavu postihnutému a urýchliť proces hojenia. Vaše znalosti vám umožnia poskytnúť dôkladnú a komplexnú starostlivosť do príchodu záchranky.

Úpal

Ukážeme vám ako rozpoznávať príznaky a poskytnúť rýchlu pomoc, aby ste minimalizovali tepelný stres. Krok za krokom si prejdeme ako správne reagovať v prípade úpalu a naučíme vás ako poskytnúť účinné opatrenia na zmiernenie symptómov a správne ochladenie pacienta.

Podchladenie

Spolu si prejdeme ako poskytnúť teplý úkryt, správne postupovať pri zahrievaní postihnutého a minimalizovať riziko ďalších zdravotných komplikácií. Získate vedomosti a zručnosti, ktoré vám umožnia zachrániť životy a poskytnúť potrebnú prvú pomoc aj v týchto extrémnych situáciách.

Dopravná nehoda

Pri dopravnej nehode je každá sekunda drahá. Preto chceme aby ste sa u nás naučili, ako správne posúdiť situáciu; zabezpečiť miesto nehody; roztriediť si pacientov podľa priority a ak je to potrebné, organizovať nehodu do príchodu záchranných zložiek.

Pripojte sa k nášmu kurzu prvej pomoci a získajte neoceniteľnú príležitosť učiť sa od skúsených odborníkov v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti. Neoddeliteľnou súčasťou je simulovanie reálnej situácie a nácvik zručnosti v bezpečnom prostredí. Tieto skúsenosti a vedomosti budú mať významný vplyv na vašu schopnosť pomáhať ostatným a prispieť k zlepšeniu bezpečnosti vo vašom okolí.

Kurz prvej pomoci je tak príležitosťou stať sa hrdinom, ktorý dokáže pomôcť tam kde je to najviac potrebné. Bez ohľadu na to, či je to vo vašej rodine, v komunite alebo v pracovnom prostredí, vaše znalosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci môžu vytvárať rozdiel medzi životom a smrťou.

Kurz prvej pomoci je príležitosťou stať sa hrdinom, ktorý dokáže pomôcť tam kde je to najviac potrebné.