Kurzy a workshopy od (pre) DOBROVOĽNÝCH HRDINOV

8-hodinový kurz

WORKSHOPY

Dobrovoľná civilná ochrana

Dobrovoľná civilná ochrana je najväčšia organizácia, ktorá sa zameriava na civilnú ochranu obyvateľstva na našom území. 

Naši členovia sú hasiči, zdravotníci, či iné profesie, ale i študenti. Dvere k nám majú otvorené tí, ktorí chcú nezištne pomáhať. 

Pomáhame pomáhať...

Pomáhame pri pátraniach po nezvestných osobách, ale i pri likvidácii následkov živelných pohrôm (záplavy, veterné smršte).

Pôsobíme ako ostatná záchranná zložka v rámci integrovaného záchranného systému v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.

Predstavujeme vám ponuku našich kurzov a workshopov, ktoré sú vytvorené v súlade s najnovšími štúdiami Európskej resuscitačnej rady Európskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej neurologickej spoločnosti. 

Všetci naši inštruktori sú špičkoví odborníci - záchranári, pracovníci urgentného príjmu alebo linky 155, s 5 a viac ročnou praxou,