Workshop PNEUMOTHORAX

Tento workshop je zameraný na kritické život-zachraňujúce úkony, ktoré sú nevyhnutné pri poraneniach hrudníka, s dôrazom na ošetrovanie pneumotoraxu - závažného stavu, ktorý vyžaduje okamžitú reakciu za účelom záchrany života pacienta.

Čo sa naučíte:

  • Dôkladne spoznáte rôzne typy poranení hrudníka. Zvláštnu pozornosť budeme venovať pneumothoraxu, teda situácii kedy voľný vzduch preniká do pohrudnice a spôsobuje kolaps pľúc.
  • Naučíte sa ako vyšetriť pacienta za účelom zistenia pneumotoraxu, vrátane kontroly dýchania, pulzu a krvného tlaku. Rýchla a efektívna diagnostika je kľúčová pre rýchle a presné poskytnutie prvej pomoci.
  • Naučíte sa používať dekompresnú ihlu, ktorá je neoceniteľnou pomôckou pri rýchlom uvoľnení nadbytočného vzduchu z pľúc a uľahčení dýchania postihnutého.
  • Osvojíte si použitie chest-sealu, ktorý slúži na hermetické uzavretie pohrudnice, aby sa zabránilo ďalšiemu vniknutiu vzduchu do hrudnej dutiny a minimalizovalo sa tak riziko komplikácií.

Workshop pneumothoraxu je zameraný na dôležité život-zachraňujúce úkony pri poraneniach hrudníka, teda stavu, ktorý je životu nebezpečný a vyžaduje okamžitú reakciu a precízne postupy. 

Navštívte náš workshop a zdokonaľte svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri poraneniach hrudníka. 

Buďte pripravený zachrániť životy s istotou a odbornosťou.