Workshop UHPO

Tento workshop je určený pre všetkých, ktorí chcú získať cenné znalosti a zručnosti v riešení hromadných postihnutí osôb (MCI) z pohľadu laika. Bez ohľadu na vaše predchádzajúce skúsenosti, naučíme vás, ako sa efektívne vyrovnať s náročnými situáciami a poskytnúť pomoc v urgentných prípadoch.

Čo sa naučíte?

1. Identifikácia krízovej situácie a nahlasovanie formou METHANE:

Naučíme vás, ako rýchlo identifikovať a vyhlásiť krízovú situáciu pomocou metódy METHANE:

MY CALLING SIGN – môj volací znak

EXACT PLACE – presné miesto nehody

TYPE OF ACCIDENT – typ nehody

HAZZARD – nebezpečenstvá

ACCESS TO SCENE – Prístupové cesty na miesto UHPO

NUMBER – Počet pacientov

EMERGENCY SERVICES – Typy a množstvo zložiek potrebných na zvládnutie situácie

Zároveň sa oboznámite s dôležitými kľúčovými pozíciami ako je: veliteľ zdravotníckeho zásahu, veliteľ triage, veliteľ hniezda ranených a veliteľ odsunu. Toto vám umožní byť plnohodnotným členom tímu za účelom dosiahnutia správneho a efektívneho zvládnutia udalosti.

2. Tiráž formou START:

Naučíme vás efektívne triediť postihnutých pacientov pomocou metódy START (Simple Triage And Rapid Treatment). Naučíme vás, ako rýchlo a spoľahlivo určiť závažnosť zranení a stanoviť prioritu starostlivosti. Tým sa zabezpečí to, aby každý pacient dostal lekárske ošetrenie v závislosti od zdravotného stavu pacienta.

3. Hniezdo ranených

Ide o miesto, kde sa sústreďujú a ošetrujú pacienti do momentu, kým im je možné zabezpečiť presun do nemocnice. Aj keď samotný manažment ošetrovania v hniezde je vysoko náročnou úlohou, ktorá je výhradne určená pre lekára/zdravotníckeho záchranára, je nevyhnutné, aby každý člen pochopil správny manažment. Naučíme sa, ako vytvoriť bezpečné miesto na koncentráciu ranených a organizáciu záchranných a zdravotníckych tímov a samozrejme aj ako bezpečne a efektívne odsunúť postihnutých pacientov z epicentra udalosti do hniezda ranených, kde dostanú potrebnú lekársku starostlivosť.

Chaos, panika a stav kedy všetko je takmer na hranici kolapsu – to sú hrozby ktoré sa na vás rutia ako povodeň- ak ste členom tímu UHPO. Vašou úlohou bude vytvoriť hrádzu ktorá zabráni "kolapsu". 

V tomto workshope sa ponoríte do najnáročnejšej oblasti poskytovania prvej pomoci, kde sa stretávate s výzvami, aké sa v iných situáciách len ťažko nájdu.

UHPO neplatí obvyklá výhoda jedného pacienta na jedného záchranára. Oproti iným prípadom pri manažmente UHPO musíte vždy myslieť na to že situácia sa môže zhoršiť a vy sami sa môžete ocitnúť v ohrození zdravia či života. Zároveň nikdy neviete, koľko pacientov budete mať, a takmer vždy vám niečo chýba. 

Téma UHPO nie je pre každého, nakoľko si vyžaduje kľudnú myseľ a schopnosť rýchleho rozhodnutia s minimom dostupných informácii. 

Odmenou Vám bude zdokonalenie sebakontroly v situácii keď sa všetko vôkol vás rúti a svet sa prepadá do chaosu.