Workshop: Prvá pomoc pri topení

Tento workshop je určený pre všetkých vodných nadšencov- od začiatočníkov po skúsených plavcov. 

Naučíme vás, ako efektívne reagovať v nebezpečných situáciách a poskytnúť prvé kroky pomoci postihnutým.

Bez ohľadu na vaše predchádzajúce skúsenosti vás naši skúsení inštruktori prevedú krok po kroku výcvikom, ktorý vás pripraví na náročné situácie na vode.

Čo sa u nás naučíte?

  • Zásady bezpečnosti vstupu do vody pri topiacej osobe
  • Prvá pomoc pri topení: rýchla a efektívna záchranárska akcia
  • Mechanizmus topenia a špecifiká poskytovania prvej pomoci
  • Špecifiká KPR pri topiacej osobe
  • Riešenie krízových situácií a koordinácia s ostatnými záchrannými tímami

Prečo sa zapojiť?

Každá sekunda má zásadný význam, keď je vo vode niekto v núdzi. 

Nadobudnete schopnosť rýchlo reagovať v núdzových situáciách a poskytnúť prvú pomoc so zvýšenou účinnosťou a presnosťou. 

Workshop prvej pomoci pri topení vás vybaví neoceniteľnými zručnosťami, ktoré môžu zachrániť životy a zabezpečiť bezpečnosť na vode.