Workshop: Poranenia elektrickým prúdom

Elektrický prúd predstavuje pre ľudské telo vážne nebezpečenstvo. Jeho pôsobenie na naše orgány a tkanivá nezriedka spôsobuje celoživotné následky ak nie rovno úmrtie pacienta. Náhoda, či chyba pri manipulácii s elektrickými zariadeniami môžu viesť k nekontrolovateľným účinkom elektrickej energie na náš organizmus. Poranenia el. prúdom môžu spôsobiť popáleniny, poruchy srdcového rytmu, poškodenie svalov a nervových vlákien či dokonca zástavu srdca.

Hlavnou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je bezpečnosť poskytovateľa. Dôkladné pochopenie hrozieb, spojených s manipuláciou s elektrickými zariadeniami a znalosť bezpečnostných opatrení sú kľúčom k minimalizácii rizika pre samotného záchranára. Workshop je preto zameraný na venovanie pozornosti svojej bezpečnosti.

Rýchla a efektívna evakuácia postihnutého do bezpečia kľúčovým prvkom určujúci šancu na prežitie pacienta. Získajte u nás poznatky a techniky, ktoré vám umožnia s minimálnym rizikom pre seba dostať pacienta do bezpečnej oblasti. Naučíte sa vhodné spôsoby manipulácie a presunu postihnutého s minimalizáciou rizika ďalších zranení a zároveň poskytli neodkladnú prvú pomoc.

Samozrejme pozornosť treba venovať postupom ako rýchlo a správne zabezpečiť zdravotný stav postihnutého, hlavne kontroly vedomia, dýchania, krvného obehu, či v prípade ich zlyhania zahájenie KPR (kardiopulmonálnu resuscitáciu) vrátane použitia AED (automatický externý defibrilátor).

Zúčastnenie sa nášho workshopu je neoceniteľnou investíciou do vašej vlastnej bezpečnosti a schopností pomôcť iným v nebezpečných situáciách. Absolvovaním tohto workshopu nadobudnete schopnosť reagovať správne v kritických okamihoch.