Workshop OTRAVY

Tento workshop je určený pre všetkých, ktorí chcú získať cenné vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri otravách jedmi, plynom a liekmi, z pohľadu laika. 

Bez ohľadu na vaše predchádzajúce skúsenosti, vás naučíme, ako rýchlo a účinne reagovať v prípadoch, kedy je rýchla pomoc nevyhnutná. 

Čo sa naučíte? 

1. Rozpoznanie rizikových situácií

Na začiatku tohto kurzu sa dôkladne naučíte identifikovať situácie, ktoré môžu predstavovať riziko otravy jedmi, chemikáliami ale aj liekmi či za normálnych okolností bezpečnými látkami. (Vedeli ste že je možné sa otráviť vodou?). 

Budeme sa venovať rôznym typom jedovatých látok, ako aj príznakom a symptómom otravy. Naučíte sa, ako okamžite rozpoznať varovné signály a zabrániť tak aby ste sa vy alebo osoby vo vašom okolí stali obeťou otravy. Osvojíte si dôležité informácie o tom, aké látky sú najčastejším zdrojom otráv a ako sa vyhnúť rizikovým situáciám.

2. Prvá pomoc pri otravách

Po získaní znalostí o rizikových situáciách sa presunieme k poskytovaniu prvej pomoci pri otravách. Naučíte sa, ako rýchlo a správne reagovať, aby ste minimalizovali následky a pomohli postihnutému pacientovi. Budeme sa venovať dôležitým krokom, ako:

  • dekontaminácia prostredia; prípade potreby
  • okamžitá evakuácia;
  • prvotné kroky vedúce k odstráneniu jedu z organizmu;
  • udržiavanie vedomia, dýchania a krvného obehu, a tiež 
  • zvládanie rôznych príznakov otravy. 

Praktické cvičenia vám pomôžu získať dôveru v poskytovaní prvej pomoci aj v tak náročnej situácii, akou je poškodenie zdravia otravou.

3. Riešenie krízových situácií

V poslednej časti kurzu sa zameriame na riešenie nečakaných krízových situácií, spojených s otravami a nebezpečnými látkami. Naučíte sa udržať chladnú hlavu a prijímať rozhodné kroky, ktoré môžu zachrániť životy. Osvojíte si zručnosti v komunikácii s ostatnými účastníkmi a tímovou spoluprácou, čo je kľúčom k úspešnému zvládnutiu krízových situácií.