Workshop IMOBILIZAČNÝCH TECHNÍK

Tento workshop sa zameriava na poskytnutie komplexného vzdelania a praktických zručností v oblasti imobilizácie pacientov po traumatických udalostiach. 

Precízne Vás budeme viesť krok za krokom za účelom vyšperkovania vašich zručností pri fixovaní chrbtice, panvy, horných a dolných končatiny.

Čo sa naučíte?

Blast, Crash, Whiplash syndróm

Počas workshopu si prejdeme detailne tieto kritické syndrómy, ktoré môžu vzniknúť po nehodách a úrazoch. Spoznáte charakteristiky a príznaky každého z nich, čo vám umožní rýchle a presné posúdenie situácie.

Imobilizácia chrbtice a panvy

Naučíme vás krok za krokom ako správne fixovať chrbticu či panvu po traumatických udalostiach. Budete mať možnosť precvičovať jednotlivé techniky, čo vám umožní nadobudnúť istotu a dôveru.

Imobilizácia horných a dolných končatín

Dozviete sa účinné a šetrné metódy imobilizácie rúk, nôh a kĺbov. Tieto techniky pomôžu minimalizovať bolesť pacienta a v prípade nevyhnutnosti umožnia jeho transport do bezpečia, s minimálnym rizikom permanentných následkov.

Prečo by vás to malo zaujímať?

Získate neoceniteľné znalosti a praktické skúsenosti, ktoré vám umožnia poskytnúť pravý odborný zásah po traumatických situáciách.

Vaše schopnosti reagovať rýchlo a presne pri mimoriadnych udalostiach budú prínosom nielen pre pacientov, ale aj pre vás samých v osobnom živote