Workshop EVAKUÁCIA PACIENTA

Workshop je zameraný na kritické zručnosti pri evakuácii osôb z rizikových situácií. 

Budeme sa venovať momentom, ktoré nezriedka rozhodnú o osude pacienta a zároveň sa naučíme praktické metódy evakuácie bez profesionálnych transportných pomôcok.

Čo sa naučíte?

  • Budeme sa zameriavať na dôkladné vyhodnotenie situácie, čo vám umožní rozhodnúť sa, či je lepšie zostať pri pacientovi a vytvoriť bezpečné prostredie, alebo je nevyhnutné evakuovať ho do bezpečia aj za cenu možných trvalých následkov.
  • Budeme sa venovať praktickému nácviku techník evakuácie v situácii keď nemáte k dispozícii nič, okrem vlastných rúk. Zistite, ako vytvoriť improvizované transportné zariadenie pomocou trička, paracordu, rúk a ďalších dostupných materiálov.
  • Osvojte si techniky evakuácie s profesionálnymi pomôckami, vrátane transportných plachiet, chrbticovej dosky (spine-board) ako aj skladacích nosidiel. Umožnia Vám tak profesionálnu a bezpečnú evakuáciu pacientov s minimálnym rizikom trvalých následkov.
  • Budeme sa venovať špecifikám evakuácie zo zamorených priestorov (použitie evakuačných masiek, nájdenie najkratšej únikovej cesty, pomoc imobilnému kolegovi pri evakuácii).