Workshop DOPRAVNÁ NEHODA

Vitajte na špeciálnom odbornom workshope: 

Prvá pomoc v dopravnej nehode - Sily záchranári! 

Tento kurz vám poskytne dôležité život-zachraňujúce schopnosti v prípade dopravných nehôd, ktoré sú vždy náročné a nečakané. Vaša rýchla a efektívna reakcia môže mať preto kritický vplyv na osudy postihnutých.

Čo sa naučíte?

Vlastná bezpečnosť

Bezpečnosť je základom úspešnej prvej pomoci. Naučíme vás krok za krokom správnemu manažmentu od príchodu na miesto dopravnej nehody až do príchodu záchranných zložiek, vrátane správneho označenia miesta nehody

Práve tieto počiatočné opatrenia sú neoceniteľné, pretože vám umožnia bezpečne a efektívne poskytnúť prvú pomoc.

Zaistenie vozidla proti pohybu

Naučíte sa, ako správne zaistiť poškodené vozidlo. Naučíme vás postupy, ktoré zabránia samovoľnému pohybu vozidla a zamedzia prípadným ďalším nebezpečenstvám. 

Výhodou týchto zručností je zaistenie vlastného bezpečia ako aj bezpečia všetkých zúčastnených.

Metóda ABC

Neoddeliteľnou súčasťou workshopu je samozrejme metodické vyšetrenie všetkých pacientov. Toto vyšetrenie ako aj následne ošetrenie pacientov realizujeme metódou ABC - základné kroky pri poskytovaní prvej pomoci (Airway, Breathing, Circulation). 

Tieto kroky sú kľúčové pre rýchle a účinné ošetrenie postihnutých. Naučíme vás, ako správne overiť priechodnosť dýchacích ciest, kontrolovať dýchanie a zabezpečiť krvný obeh. Týmto spôsobom budete vedieť identifikovať a rýchlo reagovať na kritické situácie, ktoré ohrozujú životy postihnutých.

Aktivácia IZS

Na workshope si osvojíte aj metódy rýchlej a efektívnej aktivácie zložiek integrovaného záchranného systému. Týmto spôsobom zaistíme, že dostanú postihnutí okamžitú a profesionálnu pomoc od kvalifikovaných záchranárov. 

Vaša schopnosť rýchlej a správnej aktivácie týchto zložiek môže ušetriť cenný čas a zásadne ovplyvniť výsledok záchrannej operácie.