Workshop AED

Tento workshop je určený pre všetkých, ktorí chcú získať cenné odborné vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci s použitím Automatického Externého Defibrilátora (AED) a zároveň sa naučiť efektívne vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR). 

Naučíme vás, ako rýchlo a správne reagovať v kritických situáciách srdcového zlyhania, kedy je použitie AED a KPR jedinou šancou na prežitie pacienta.

1. Rozpoznanie rizikových situácií 

Na začiatku tohto kurzu sa naučíte dôkladne identifikovať situácie, ktoré môžu predstavovať riziko pre srdcové zlyhanie. Budeme sa venovať príznakom a symptómom, ktoré naznačujú potenciálne nebezpečie. Osvojíte si dôležité informácie o tom, aké sú najčastejšie príčiny srdcových zlyhaní a ako sa vyhnúť rizikovým situáciám.

2. Prvá pomoc s použitím AED

Po získaní znalostí o rizikových situáciách sa presunieme k poskytovaniu prvej pomoci s použitím AED. Naučíte sa, ako správne používať AED a postupovať v prípade srdcového zlyhania. Bude sa venovať dôležitým krokom, ako je:

  • rýchle použitie AED
  • volanie núdzového čísla a 
  • koordinácia s profesionálnou záchrannou zložkou. 

Praktické cvičenia vám pomôžu získať dôveru v používaní AED a zvládnutie situácií, kedy každá sekunda je dôležitá.

3. Zásady bezpečnosti pri použití AED

AED je cenným zariadením na obnovenie srdcového rytmu a záchranu života postihnutého pacienta. Pri jeho používaní však treba dodržiavať zásady bezpečnosti. Naučíte sa, ako správne manipulovať s AED a minimalizovať riziko pre seba aj všetkých vo vašom okolí. 

Časť kurzu sa bude venovať aj nácviku postupov pri používaní AED, aby ste nadobudli istotu pri jeho použití.

4. Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)

KPR je dôležitá záchranná metóda pri srdcovom zlyhaní. Naučíte sa, ako okamžite a správne vykonávať nepriamu masáž srdca a poskytovať umelé dýchanie. Kladieme dôraz na správnosť vykonávanie nepriamej masáže a pravidelného striedania stlačení hrudníka s umelým dýchaním. Praktické cvičenia a simulácie vám pomôžu stať sa prvotriednym first responderom.

Buďte pripravení konať v núdzi a pomôcť postihnutým pacientom s dôverou a rozhodnosťou. 

Zaregistrujte sa ešte dnes a staňte sa súčasťou tímu, ktorý vie, že práve rýchla a správna reakcia môže zachrániť život. S našou pomocou sa môžete stať osobou ktorá vie zachrániť život.